کانترتاپ آشپزخانه

اصول طراحی داخلی آشپزخانه مانند دکوراسیون و طراحی دیگر قسمت های خانه اهمیت زیادی دارد. طراحی کابینت ها در آشپزخانه ای ایده آل و انتخاب کانترتاپ می تواند چالش برانگیز باشد. سوای رنگ و طرح کانترتاپ که باید نظر صاحبخانه را جلب کند، مساله جنس ماده ای که بکار گرفته می شود و تا مدت ها جلوی چشم خود نمایی می کند هم از اهمیت زیادی برخوردار است. کانترتاپ از قسمتهای مهم فضای داخلی آشپزخانه بدلیل کاربرد بالا می باشد و لذا باید زیبا و مستحکم باشد. سنگ از مقاوم ترین مصالح موجود برای دکوراسیون داخلی است که علاوه بر زیبایی، دوام آن نیز بر ارزشش می افزاید. از قدیم تا به امروز استفاده از سنگ های طبیعی یکی از بهترین و مناسب ترین متریال ها در فضای آشپزخانه بوده است. چرا که سنگ طبیعی یک متریال زنده است و بدلیل تنوع رنگ بالا نظر آرشیتکت ها و طراحان را به خود جلب می کند. در ساخت کانترتاپ از سنگ های طبیعی مانند گرانیت، مرمریت و اونیکس استفاده می شود.

بخشی از پروژهای اجرا شده

bfd5da00-f982-471d-84f3-5257a3bc3e48.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

f47ee00e-f764-470a-accf-b585d3bcc19a.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

834f41fd-d53e-4150-bda3-4ab3d66f38cd.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

b7ac765d-065f-437d-8151-a974b94c7aeb.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

282f2d43-670c-433c-b897-96959db3ccf8.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

96de0119-34e5-4694-9dc7-d0116b954e04.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

fad8f522-4582-4df1-a365-eff47f4b78a7.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کورین

e0001c99-c95e-484f-b081-f79c6d263b4d.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کورین

3631a31d-5b70-4c0c-b6d8-d96ff990db01.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کورین

4095f79e-0484-482c-9be2-d2be5f25492b.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کورین

3c7237d2-146f-4de0-9c74-9cf45d682054.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کورین

5b99a36e-39fe-4624-80af-38b226db5b51.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کورین

885b7280-2a4a-4d26-b0b3-fe8037f81f6f.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : سنگ طبیعی

ea3fdf17-504d-4783-a216-778682cf7aa0.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : سنگ طبیعی

2ee617b8-79b6-4925-947c-76e531e9e0af.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : سنگ طبیعی

e7828223-c646-4b65-a0ba-a77e3d82336d.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : سنگ طبیعی

aa06ff67-18d5-4a19-aad4-22717fa143f3.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : سنگ طبیعی

376507cb-dbbc-4737-91cf-9856064eee4a.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : سنگ طبیعی

f8d2307d-120e-4da5-8f47-dd2aa29f24a5.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : دکتون

ad35841b-c719-4133-bcc0-8eab9977d052.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : دکتون

c61ebd63-3185-4d85-a0cb-6590f372777c.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : دکتون

1e8c0c37-f482-467b-aa8c-620de837ee72.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : دکتون

a583958d-59f7-474e-892a-707b4d697699.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : دکتون

9e8b171e-735b-4655-8fcf-eeb2bfeb1f1f.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : دکتون

4bad3b03-7344-4ffb-9dd9-005578776445.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : پرسلان

31d7db54-3c0f-418f-9932-07f8faba3153.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

461565d7-2fc5-43e4-8f3e-c73ae208dac4.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

de018460-923d-48c4-9498-b95549fb6451.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

d79c8e27-8022-4c31-a033-d0a3e188dfea.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

c2a740e4-0d91-4a59-88af-52e168577789.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

3faba8a3-2527-41ce-b233-9495aa4a827a.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

67436759-50d9-409b-9b36-9f96542efa18.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کورین

51312d5a-00e8-4b99-96bd-1940270473a0.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

59b0cc4f-a4e9-46af-b730-771bb69097e7.jpg

کانتر های اداری ، هتل و بیمارستان

جنس : کوارتز

a6e1d41d-0b88-4d0a-a209-308e798a429e.jpg

کانتر های اداری ، هتل و بیمارستان

جنس : کوارتز

dcb7d191-d6af-45dd-ba39-d98a4a4df6e3.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

043f6cc2-1a6b-4b2e-983e-416d3bc63fe6.jpg

کانترتاپ آشپزخانه

جنس : کوارتز

گروه تولیدی ایلکا